SZS-240

SZS-240

Svjetleće sige nastavljaju se u nizu do željene širine (max. 4 kom). Sastoje se od vertikala različite duljine (efekt siga). …