SL 180

SL 180

Svjetleća linije je moguće produljivati na potrebnu duljinu. Razmak između žaruljica je 10 cm. Izvedene su sa dvostrukom PVC …

SLR 160

SLR 160

Svjetleća linije je moguće produljivati na potrebnu duljinu. Razmak između žaruljica je 10 cm. Izvedene su sa dvostrukom PVC …