SLR LED 60 12

SLR LED 60 12

Svjetleća LED linija dužine 12m, 60LED za vanjsku primjenu.

SLR LED 60 12 Iskričave

SLR LED 60 12 Iskričave

Svjetleća LED linija dužine 12m, 60LED za vanjsku primjenu.

SLR LED 180

SLR LED 180

Svjetleće LED linije dužine 18 metar s 180LED. Max niz 6 kom.

SLR LED 180/IS

SLR LED 180/IS

Svjetleće LED linije IS dužine 18m, 180LED(10 iskričavih LED dioda). Max niz 6 kom.

SL LED 160

SL LED 160

Za razliku od standardnih svjetlećih linija, kod SL LED linija za rasvjetna tijela se koriste LED diode. Njih odlikuje čistoća …

SL LED 160 Iskričava

SL LED 160 Iskričava

Svjetleće LED linija IS (10 iskričavih LED dioda). Za razliku od standardnih svjetlećih linija, kod SL LED linija za rasvjetna …

SLR LED 50 5

SLR LED 50 5

Svjetleće LED linije dužine 5m, 50LED.

SLR LED 50 5 Iskričave

SLR LED 50 5 Iskričave

Svjetleće LED linije IS dužine 5m, 50LED(12 iskričavih LED dioda).