Umjetni Bor - FD

Umjetni Bor - FD

Specifikacija proizvoda

Naziv Visina (m) Broj grančica
Umjetni Bor - FD - 210 2,1 1658
Umjetni Bor - FD - 240 2,4 2067
Umjetni Bor - FD - 300 3,0 3232